Search

14. Bolehkah orang lain mendaftarkan album yang telah didaftarkan sekali?

Setelah didaftarkan TAG CARD tidak boleh didaftarkan semula ke akaun lain untuk melindungi hak cipta.
Jika orang lain cuba mendaftar TAG CARD, mesej 'Tidak boleh mendaftar' seperti di bawah akan dipaparkan.