Search

8. เวลาให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า Nemoเปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 18.00 น. (เวลาเกาหลี KST)
ไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ในช้วง เวลาพักกลางวัน (13.00-14.00 น.) วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ โปรดติดต่อเราผ่าน สอบถามข้อมูล 1:1
สอบถามข้อมูล 1:1ไป แต่ไม่มีการตอบกลับ