Search

33. สามารถฟังดนตรีบรรเลง (Inst.)ได้ไหม ?

เพิ่มฟังก์ชันดนตรีบรรเลง (Inst.)แล้ว
กดปุ่ม AR/INST ที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ ที่ด้านขวาบน เพื่อฟังดนตรีบรรเลง (Inst.) และ สามารถสลับกลับไปฟังแบบปกติเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการ
ฟังดนตรีบรรเลง (Inst.) ไปพร้อมกับดูเนื้อเพลง สัมผัสถึงความสนุกของการร้องเพลงไปด้วยกัน
ฟังก์ชันดนตรีบรรเลง (Inst.)จะใช้ได้เฉพาะกับเพลงที่รองรับฟังก์ชันดนตรีบรรเลง (Inst.)เท่านั้น